TARTUMAATERVIS = TERVISE JA  TURVALISUSE = HEAOLU ARENDAMINE TARTUMAAL

Eesti English Русский
Menüü
 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Otsi

Tartumaa tervisetuba

Tartu Maavalitsuses tegutsenud Tartumaa tervisetuba, mis on olnud aastaid osa riikliku südame- ja veresoonkonnahaiguste (SVH) ennetamise strateegia tegevustest, enam endisel kujul ei tegutse.
Seoses riigireformiga, mille tulemusena maavalitsused kaotati, on vastava valdkonna tegevused jaotatud maakondades erinevate struktuuride alla.
Tartu maakonnas on rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tegevuste koordineerimine alates 2018 1.jaanuarist Tartumaa Omavalitsuste Liidu ülesanne.


Rahvatervise ja siseturvalisuse spetsialistina on ametis Lea Saul. 
kontkt: lea.saul@tartumaa.ee 
telefon: 53434061

Tegevusvaldkond:
- analüüsida rahvastiku tervise seisundi, sh tervisealase ebavõrdsuse ja siseturvalisuse olukorda maakonnas, koostada ülevaateid ja aruandeid, sh tehes selleks vajaliku koostööd asjaomaste asutuste ja ühingutega ning vajadusel tellida analüüse, ekspertarvamusi ja uuringuid ning koordineerida nende koostamist  ( koordineerida maakonna heaolu- ja terviseprofiili koostamist ja analüüsimist)

- korraldada huvikaitset rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas ja kavandada strateegiliste eesmärkide ja tegevusi sh tagada valdkonna kavandamine maakonna arengustrateegia jt plaanide koostamises

- koordineerida rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna tegevuste elluviimist ning vajalike tervist ja turvalisust toetavate teenuste pakkumist maakonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete mõjurite ohjamiseks

- valmistada ette ja toetada rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna juhtimiseks vajalike võrgustike (sh tervise ja turvalisuse nõukogu) loomist, arendamist ja töö korraldamist sh korraldada ja vajadusel tellida arendamiseks vajalikke koolitusi ja seminare, korraldada võrgustikeks vajalike kogude loomist ja töökorralduse väljatöötamist

- juhendada ja nõustada kohalikke omavalitsusi ja teisi osapooli valdkondlike tegevuste analüüsimisel, kavandamisel ja elluviimisel sh rahvatervise ja siseturvalisuse teemade kajastamisel kohaliku omavalitsuse arengukavas jt plaanides, kohaliku võrgustikutöö arendamises ja kogukondade võimestamises

- osaleda valdkonna riiklikes võrgustikes, koostöös asjaomaste riigiasutustega koordineerida riiklike rahvatervise ja siseturvalisuse alaste tegevuste sh programmide ja toetusvoorude elluviimist maakonnas sh koordineerida, korraldada ja tagada riiklike eraldiste ja välisvahendite kasutamist ja selle korrektsus 


Tartumaa Tervisetuba • Tartumaa Omavalitsuste Liit • Pepleri 6 • 51003 Tartu • E-R 8-16  • lea.saul@tartumaa.ee

Self guided audio tour app image