TARTUMAATERVIS = TERVISE JA  TURVALISUSE = HEAOLU ARENDAMINE TARTUMAAL

Eesti English Русский
Menüü
 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Otsi

Terviseedendaja 2009AASTA TERVISEEDENDAJA 2009 ÜLLE NÄRSKA

           
Vanemõpetaja Ülle Närska omab ametikohale vastavat kõrgharidust ning on edukalt töötanud viimased viis aastat pedagoogina, omades vanemõpetaja ametijärku (Puhja Gümnaasiumi atesteerimiskomisjoni otsus 21. detsembrist 2001. aastast).
Õpetaja on Ülle Närska eri- ja ametialaselt pädev õpetaja: järgib üldinimlikke eetilisi põhimõtteid, orienteerub ühiskonna haridusvajadustes, arvestab isiksuse individuaalset arengut ja kasutab seda toetavaid õpetamismeetodeid. Ü. Närska osaleb kooli hariduselu edendamisel ja suudab ellu viia kooli õppekava taotlusi.
Ü. Närska tunnid on põhjalikult ette valmistatud ja professionaalselt kõrgel tasemel läbi viidud. Õpetajana oskab ta luua õpimotivatsiooni ja innustada õpilasi saavutustele. Õpetaja oskab läheneda õpilastele individuaalselt, diferentseerib ülesandeid õpilaste tasemest lähtuvalt, aitab nõrgemaid õpilasi individuaalselt ja suudab kaasata kõik õpilased õppetöösse. Ülle Närska tundides toimub pingeline mõttetöö, õpetaja innustab õpilasi küsimusi esitama ja arutlema.
 
Õpetaja Ülle Närska sisendab oma tegevusega lugupidamist õpetaja vastu: ta oskab hinnata õpilase arengut ja anda tagasisidet, on täpne ja korrektne, aus ja otsekohene, rõõmsa meelega ja noorusliku vaimuga.
 
Aktiivselt on Ülle Närska osalenud täiendkoolitustel.
 
2002. aastal sai Ülle Närska Tartumaa “Aasta Õpetaja “ aunimetuse.
 
Märkimisväärne on Ü. Närska osa noortejuhina. Ülle Närska, Kodutütarde noortemagister on autasustatud Kaitseliidu teenetemedaliga, KL Tartu Maleva teenetemärgi ja III järgu Valgeristiga. Ü. Närska on 14. mail 1991 on taasiseseisvunud Eesti esimese kodutütarde rühma rühmavanem. Tüdrukud asusid uurima kodukoha ajalugu, kogusid endiste kodutütarde mälestusi nende tegevusaastatest, uurisid oma sugupuud, õppisid kombeid, toiduvalmistamist ja käsitööd, laagritarkusi ja soome keelt, olid agarad kooliettevõtmiste korraldamisel. 1993. aastast algas terviseedenduslik töö ja koostöö EHTO-ga, sõlmiti välissidemeid.  Kodutütarde tegevus sai aastatega hoogu ja uusi suundi.  1997.aastast on Puhja Gümnaasium üks 15st WHO pilootkoolist Eestis.
 
Ülle Närska suudab anda pidevalt uut, samas asjakohast sisu noortetööle. Ta on just üks sellistest vähestest ja erilistest, kelle kõrval tunnevad ennast hästi nii kolleegid (eakamad neist tema endised õpetajad) kui ka koolilapsed algklasside pisiperest kuni väärikate abiturientideni.
Sellisele eestvedajale oma organisatsioonis kuulub kaaslaste poolehoid ja tunnustus. Kodutütarde seadusi ja kombeid lugedes käiksid need nagu tema kohta: on puhas sõnas, mõttes ja teos; armastab oma kodu ja on ustav isamaale; õpib hoolega ja püüab edu poole; austab vanemaid inimesi ja on nõrgemate kaitsja; ei kaeba ega hädalda; viib alustatud tööd alati lõpule; teda võib usaldada; on aus, karske, südamlik ja elurõõmus; on looduse sõber ja kaitsja; püüab teha head oma ligimestele.
 
Reet Lepik
Puhja Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
  
Lisan siia juurde, et
Ülle Närska on
  • Moodustanud kooli tervisenõukogu ja juhib selle tööd alates 2007. aasta jaanuarist
  • Kutsunud tervise-, turvalisuse jm teemadel rääkima erinevaid spetsialiste (loengud õpilastele, õpetajatele, vanematele)
  • Rikka kogemuspagasiga laagrite ja matkade korraldaja
  • Nõustanud erineva vaimse ja füüsilise terviseprobleemide korral leidmaks arst vm ravija
  • Ise eeskujuks positiivse ellusuhtumise ja liikuva eluviisiga
  • Naeruteraapia, naerujooga tegija
 
Mariann Karja
Puhja Gümnaasiumi direktori asetäitja koolikorralduse alal
Tartumaa Tervisetuba • Tartumaa Omavalitsuste Liit • Pepleri 6 • 51003 Tartu • E-R 8-16  • lea.saul@tartumaa.ee

Self guided audio tour app image