TARTUMAATERVIS = TERVISE JA  TURVALISUSE = HEAOLU ARENDAMINE TARTUMAAL

Eesti English Русский
Menüü
 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Otsi

Tartumaa terviseprofiil

Terviseprofiil on mingi piirkonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne kirjeldus, mis määratleb tervise probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused parema tervise saavutamiseks.

Tartumaa terviseprofiili koostamise eesmärgid:
• juhtida tähelepanu maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele,
• tagada tervise arendamise temaatika integreerimine maakonna arengukavasse,
• anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas,
• aktiveerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisenäitajate saavutamiseks,
• luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.

Lähteülesanded:
• koondada tervist puudutav oluline info,
• selgitada välja terviseprobleemid ja -vajadused,
• selgitada välja tervist mõjutavad tegurid,
• selgitada välja tervise parandamist võimaldavad tegevused,
• stimuleerida tervisemuutusi,
• edendada valdkondadevahelist koostööd,
• anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja otsusetegijatele kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest,
• muuta tervise temaatika nähtavamaks.

Tartumaa terviseprofiili 2010 koostas Tervise Arengu Instituudi tellimisel Tartu Maavalitsus.

Info: Lea Saul, 730 5295, lea.saul@tartumaa.ee

Tartumaa Tervisetuba • Tartumaa Omavalitsuste Liit • Pepleri 6 • 51003 Tartu • E-R 8-16  • lea.saul@tartumaa.ee

Self guided audio tour app image